Over ons

Over ons

Samenwerkingsverband
De Vereniging van Inspectie-Instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB) is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen geaccrediteerde Inspectie-Instellingen uit de veiligheid- en brandveiligheidbranche. De doelstelling van deze samenwerking is het opdoen en delen van kennis en interpretatie van wet- en regelgeving om zodoende de kwaliteit van de geleverde diensten en producten te toetsen, bij te stellen en te garanderen. Hiermee is de kwaliteit van de beoordelingen van de (brand)veiligheid voor de klanten gewaarborgd en altijd up-to-date.

Deskundig en betrouwbaar
De aangesloten Inspectie-Instellingen begeleiden de wettelijk verplichte procedures rond de inspectiecertificering en zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling in het land van herkomst met een niveau overeenkomstig Europese Accreditatieregels. Deze Inspectie-Instellingen zijn geaccrediteerd op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 (type A) en de in Nederland vastgestelde kwaliteitscriteria, zoals vastgelegd in de CCV-schema’s. Deze accreditatie geeft aan dat de Inspectie-Instelling onafhankelijk op een deskundige en betrouwbare wijze opereert.

Standpunten
De leden van de VIVB streven ernaar een gezamenlijk standpunt in te nemen in al die gevallen waarin de regelgeving (bijvoorbeeld norm, praktijkrichtlijn, technische aanwijzing) onduidelijk of onuitvoerbaar is.
De standpunten beogen een nadere invulling, verduidelijking of gelijkwaardige oplossing te zijn, gebaseerd op het in de betreffende regelgeving gestelde doel.

Standpunten op het gebied van brandveiligheid worden bekrachtigd door het DeskundigenPanel en gepubliceerd op de site van het CCV. Voor de publicaties: klik hier.