Werkwijze

Werkwijze

 

Brandbeveiligingsinstallaties worden al vele decennia toegepast om, in combinatie met bouwkundige en organisatorische voorzieningen, gebouwen, goederen en mensen te beschermen tegen de gevolgen van brand.

Het besluit tot het installeren van dergelijke brandbeveiligingsinstallaties kent vele gronden. De brandbeveiligingsinstallatie en de bouwkundige en organisatorische voorzieningen samen vormen het brandbeveiligingssysteem. Sommige brandbeveiligingssystemen worden aangebracht op wens van een gebruiker/eigenaar om zijn brandrisico’s te beperken. Andere brandbeveiligingssystemen worden geëist door een verzekeraar als onderdeel van een verzekeringscontract, of worden door de overheid als voorwaarde gesteld voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning. In alle gevallen dient de brandbeveiligingsinstallatie, in samenhang met de bouwkundige en organisatorische voorzieningen, te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden en deze bescherming dient gehandhaafd te blijven.

Om verzekerd te zijn van een adequaat brandbeveiligingssysteem wordt in veel gevallen een inspectiecertificering van het brandbeveiligingssysteem vereist. Hiermee wordt bereikt dat een brandbeveiligingssysteem niet alleen bij oplevering voldoet aan de eisen en de (afgeleide) doelstellingen, maar ook tijdens de volgende jaren hieraan blijft voldoen.